De fem faserna

För att uppnå varaktig träning behöver du gå igenom fem olika mentala faser. Gränserna för varje fas är inte knivskarpa och det är vanligt att man pendlar mellan olika faser. Om man har kunskap om att det finns olika faser kan det gå väldigt snabbt att ta sig vidare från en fas till en annan. Du kan redan ha gått igenom en eller flera faser innan du startar denna kurs. Läs nedan och ta reda på mer om vilken fas du just nu befinner dig i. De fem faserna är:

1 Förnekelse
2 Funderingsfasen
3 Förberedelse
4 Etableringsfasen
5 Upprätthållandefasen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>