Kursinnehåll

Kursen steg för steg

De fem faserna

För att komma till varaktig träning så måste du gå igenom olika mentala faser. Du måste gå från fas till fas tills du uppnår varaktig träning. När du vet om dessa faser och vet vilken fas just du är i kan du lättare ta dig till nästa fas.

 

Varför är du där du är?

Vi styrs av saker vi inte kan se. Bakom varje beteende (gör) finns det intentioner (varför) och övertygelser (tror). Beteendena kan man lätt se och identifiera medan intentioner och övertygelser ofta är omedvetna och verkar i det fördolda. Intentioner och övertygelser har en enorm kraft när det gäller att både upprätthålla och förändra beteenden. Därför har kursen också övningar som riktar sig mot de omedvetna. Intentionerna är ett tillstånd och ett samlingsbegrepp som svarar på frågorna Varför gör du det gör? Vilket tillstånd vill du ha?

 

Rangordning av dina intentioner

Att ta reda på varför du vill börja träna är extremt viktigt för långsiktigheten i träningen. Här får du på djupet ta reda på vad just ditt syfte med träningen är. När syftet är tydligt och kommer inifrån blir det en enorm drivkraft för att gå vidare med träning.

 

Ta ut de tre viktigaste intentionerna

Om du för många eller för få intentioner, för otydliga eller svaga intentioner, alla dessa gör det svårare att få igenom träning som en vana. Här får du inifrån dig ta reda på, vad DITT syfte med att träna.

 

Förstärk och befäst dina intentioner

Du kan omkoppla hjärnan med hjälp av hur du tänker. Dina nya intentioner ska nu bli en del av dig och du får du hjälp med det genom guidning. Guidningen är en process som hjälper det undermedvetna att ta till sig information.

 

Positiva intentioner bakom ett dåligt beteende

Det kan vara svårt att se att det kan finnas något positivt för dig att exempelvis inte träna. Men bakom ett negativt beteende ligger det en positiv intention. När det gäller i förhållande till att inte träna kan det vara att få lugn och ro, trygghet eller kanske gemenskap. Här får du andra sätt och beteenden som den positiva intentionen kan uppnås samtidigt som du också tränar.

 

Övertygelser

Våra beteenden styrs av våra övertygelser. En övertygelse är något som vi tror på. Vi är ofta övertygade om att saker är på ett visst sätt och det blir vårt rättesnöre i livet. Det blir så småningom vår verklighet även om det inte alls är grundat i fakta. Vår hjärna letar efter bekräftelse på att våra egna övertygelser stämmer. Är du övertygad om att du är värdelös så letar din hjärna efter bekräftelse på att du är värdelös.

 

Vilka övertygelser behöver du ha?

Eftersom övertygelserna styr våra beteenden så behöver vi “rätt” övertygelser för att ändra vårt beteende och göra något specifikt som exempelvis att få träning som en vana. Vilka övertygelser har du? Vilka har en person som har träning som vana?

 

Brainstorma om negativa övertygelser

Här medvetande gör du dina negativa övertygelser, det vill säga de övertygelser som hindrar dig från att börja träna regelbundet.

 

Rangordning av negativa övertygelser

Ibland kan övertygelserna vara som en skiva som är på och går i bakgrunden av våra liv. Här lyfts de negativa övertygelserna fram och synas i ljuset. När övertygelserna blir synliga och när man också vet om kraften bakom dessa, det är första steget till att man kan förändra dem.

 

Ersätta övertygelser

Att sluta tänka på en övertygelse kan vara lika svårt som att när jag säger till någon att inte tänka på den rosa elefanten (det är oftast den rosa elefanten man tänker på). Därför får du arbeta med att ersätta de gamla negativa övertygelserna med nya.

 

Fokushjul

Det finns många olika sätt att arbeta med övertygelser. Ett sätt som vi tycker om är fokushjulet. Syftet med fokushjulet är att ändra sinnestillståndet kring en negativ känsla. Du gör något medvetet som ändrar ditt tillstånd. Du är kapten på din båt.

 

Förhandling

Att sluta tänka på en övertygelse kan vara lika svårt som att när jag säger till någon att inte tänka på den rosa elefanten (det är oftast den rosa elefanten man tänker på). Därför får du arbeta med att ersätta de gamla negativa övertygelserna med nya.

 

Träningsform

Valet av träningsformen är viktigt för att du skall upprätthålla träningen. Kopplar vi ihop träning med exempelvis smärta, tråkigheter eller ensamhet så kommer vi för eller senare att sluta träna. Här får du lite tips vad du behöver tänka på.

 

Handlingsplan

Många undersökningar visar att det är lättare att göra träningen som vana när jag skriver ned vad jag ska träna, hur det ska gå till och när jag ska göra det. Att jag även kan planerar in träningen i min kalender.

 

Praktiskt – ligga steget före

Genom att ligga steget före kan du planera och lösa eventuella hinder innan de dyker upp. Det kan verka en obetydlig detalj men är oerhört viktig. Di vill inte koppla ihop träning med något som är tråkigt eller stressar.

 

Feedback

När du har tränat ett tag är det viktigt att kunna titta på dig själv och veta vad som går bra och vad som kan förbättras. Detta handlar om att träningen ska bli en vana för dig och inte en kortsiktig fas. Därför har vi skapat en check lista som du kan gå igenom då och då.

 

Guidade ljudfiler

Guidning – Hämta resurser

Man har upptäckt att man har stor nytta av att förprogrammera ett beteende genom att se, höra och framförallt känna hur det känns INNAN det utförs i verkliga livet. Detta göra att kroppen och sinnet känner igen situationen man vill uppnå och därmed skickar rätt signaler till kropp och sinne innan man utfört beteendet.

 

Guidning – Dissocierad

När det är ett minne som har en negativ känsla bakom sig och ”stör” här och nu kan man göra en dissocierad. Det handlar om att ”haka av” den negativa känslan bakom minnet.(minnet kommer vara kvar men den negativa känslan är inte kvar).

 

Guidning – Intention

Varför fortsätter vi ibland ett dåligt beteende även fast vi vet att det är dåligt? Anledningen kan vara att det finns en positiv intention bakom beteende, medvetet eller omedvetet. Här får du hjälp att hitta andra lösningar för att behålla intentionen men ta bort beteendet. Detta arbete går också att göra när det är andra människor involverade.

 

Guidning – Förhandling

Föreställ dig att du har två delar i dig som vill två olika saker. Med den här övningen får du undersöka båda delarna och upptäcka vad de egentligen vill.

 

Guidning – Byta övertygelser

Att byta ut gamla övertygelser mot nya är ett kraftfullt sätt att få till nya beteenden. När du blivit medveten om gamla övertygelser som inte längre är bra för dig är det dags att byta ut dessa. Den här ljudfilen hjälper dig i den processen.