Priser och villkor

KURSBOKNING: Bokning av kursen sker direkt på vår hemsida.

KURSAVGIFT: Kursavgiften anges på hemsidan och kan variera och ändras. För närvarande är kursavgiften endast 498 kr. Moms ingår i avgiften.

BETALNING: Betalning sker via kreditkort direkt på vår hemsida. Vi har valt att använda Strip.com som betallösning och alla kortuppgifter hanteras av dem och aldrig av oss. D.v.s. Vi har inte tillgång till dina kortuppgifter.

KURSENS GILTIGHETSTID: Varje deltagare har rätt att använda kursen i 6 månader från och med det datum registreringen genomfördes.

UPPHOVSRÄTT/IMMATERIELLA RÄTTIGHETER: All upphovsrätt, patent, konstruktion och andra immateriella rättigheter som tillhandahålls i kursmaterial eller som görs tillgängligt i samband med våra kurser är vår enskilda egendom. Ingen del av vår kursmaterial får kopieras, lagras i ett söksystem eller överföras i någon form. Materialet får heller inte översättas utan föregående skriftligt godkännande från oss.

button-delta-i-kursen