De fem faserna

För att uppnå varaktig träning behöver du gå igenom olika mentala faser. Gränserna för varje fas är inte knivskarpa och det är vanligt att man pendlar mellan olika faser. Om man har kunskap om att det finns olika faser kan det gå väldigt snabbt att ta sig vidare från en fas till en annan. Du kan redan ha gått igenom en eller flera faser innan du startar denna kurs. Läs nedan och ta reda på mer om vilken fas du just nu befinner dig i.

Fas 1 Förnekelse

I denna första fas förnekar personen behovet av träning. Personen vet att det är bra med träning men känner inte det som en drivkraft inom sig. Personen förnekar insikten om att just han eller hon skulle må bra av att träna. Uppvaknandet kommer ofta efter att man fått en sjukdomsdiagnos eller att man på något annat sätt mörker en kvalitetsförlust i sitt dagliga liv. Det kan vara att man inte orkar leka med sina barn eller att man känner sig ständigt trött.

 

Fas 2 Funderingsfasen

Personen har börjat fundera på att det faktiskt skulle vara bra om han eller hon tränade men det hela har stannat på ett planeringsstadium. Nyfikenhet på träning och dess fördelar börjar växa men motståndet är fortfarande väldigt stort. Det är ofta i denna fas man letar efter snabba lösningar som kräver minsta möjliga insats. Piller och mirakelkurer figurerar som tänkbara lösningar på problemet. Ofta vet personen  mycket väl vad som behövs göras men han eller hon är inte villig att betala det höga priset. Personen i denna fas upplever att det krävs för mycket uppoffringar för att komma igång med träning.

 

Fas 3 Förberedelse

I denna fas förbereder sig personen mentalt för att komma igång med träningen. Personen överväger för- och nackdelar med träning och förhandlar med sig själv. Först när fördelarna väger tyngre än nackdelarna övergår personen till nästa fas.

Fas 4 Etableringsfasen

Här börjar personer att träna men det är inte riktigt etablerat ännu. Dessa personer är ofta inspirerade över det nya livet och av de resultat man får av träningen. Träningen riskerar att ha ett mått av oregelbundenhet över sig eftersom motståndet fortfarande lever kvar till viss del. I denna fas är det vanligt att personer fastnar i praktiska problem relaterade till träningen. Det är ett sätt att skapa motstånd eftersom det nu börjar bli på allvar att man ändrat sina vanor. Först när de olika motstånden är upplösta så kommer personen att övergå till en mer regelbunden och långsiktig träning.

 

Fas 5 Upprätthållandefasen

Här upprätthåller man sin träning. Alla praktiska problem är lösta men det gäller fortfarande att hålla igång sin motivation och hålla fokus på intentionerna. Med tiden kommer man mer och mer in i rutinerna kring att träna. De vanligaste orsakerna till att personer avbryter träningsrutiner i denna fas är omställningar såsom flytt, semester, byte av jobb, sjukdom, väder och vind mm. Skapar man inte förutsättningar för att snabbt komma gång med sin träningsrutin efter ett sådant här tillfälligt avbrott så är det lätt hänt att det blir ett mycket långt avbrott från träningen.

 

Vilken fas är du i?

Nu när du läst om de fem olika faserna. Vilken fas stämmer mest in på dig just nu? Skriv ner svaret på ett papper eller anteckningsbok.

Är det någon annan fas du känner igen dig i som du inte helt lämnat? I så fall vilken?

nästastegknapp