Vanor

 

VANOR

Vanor uppstår för att hjärnan ska spara kraft och energi. När vanorna blir till, slutar hjärnan att ”delta” eller går helt enkelt till viktigare saker. Det är perfekt när det är en bra vana men om vi har en dålig vana behöver vi ”bekämpa” ovanan med att medvetet hitta nya mönster. Vanor försvinner inte helt från hjärnans struktur när den väl är inprogrammerad men det går definitivt att hitta nya mönster och en ny inprogrammering.

Vanor uppstår i en nervvävnad i hjärnstammen som kallas de basala ganglierna. Personer som har skadat de basala ganglierna blir mentalt förlamade. De klarar inte av alla de vardagliga sysslorna för de vet inte hur de ska göra. Utan de basala ganglierna förlorar vi kontakten med alla de vanor vi använder oss av varje dag.

Så vissa vanor är fantastiska när de är automatiserade med hjälp av hjärnans förmåga. Samtidigt har vissa vanor blivit ett hinder för oss i våra liv. Exempelvis är vanan att vara för stillasittande.

De har forskats mycket på vad som händer i hjärnan när vanor uppstår. När en vana startar sätts först en signal i gång, det skapar sen beteendet som sen ger dig en belöning.

Mönstret ser ut så här:

En signal

Ett beteende

En belöning

Man kan förklara ovanan att ”äta hamburgare fast jag inte är hungrig” så här:

  1. Signal- Macdonalds skylt
  2. Beteende -Stannar för att handla hamburgare
  3. Belöning – Njutning

Ett exempel på denna cirkel när det gäller en bra vana ”träna regelbundet” kan se ut så här:

  1. Signal – träningsskorna står vid min säng
  2. Beteende- löptränar 25 minuter
  3. Belöning – mår bra och känner att jag åstadkommit något

 

I början är det en febril aktivitet i hjärnan för att skapa vanan men efter ett tag räcker det med att signalen sätts igång så sker beteendet automatiskt. Dels kan du vara omedveten om din signal och när signalen slås på kommer beteendet av sig självt. Därför är det viktigt att veta att hjärnan har ett mönster när den sätter igång vanor. Du kan då bli medveten om att din signal har kopplats på och göra något annorlunda.

Det som man också vet är att när beteendet har blivit en vana/ovana och det går på automatik så sker belöningssystemet i hjärnan direkt efter signalen har satts på. Det innebär att belöningen inte endast sker efter själva beteendet, utan mycket tidigare, alltså när signalen sätts igång.

De som har fått träning som vana har alltså kopplat ihop signalen (att träningsskorna syns vid sängen) med belöning (mår bra och känner att jag åstadkommit något) redan innan själva beteendet (löptränar 25 minuter). Hjärnan har fått sitt ”belöningsrus” när signalen anländer.

Vad får det för konsekvenser om jag nu har en ovana.

Jag behöver vara medveten om vad det är för signaler som skapar ovanan. När den signalen kommer behöver jag bryta mönstret genom att göra ett annat beteende. Sedan veta om vilken belöning du får och ”ge” det till det nya beteendet. När det blivit en vana (automatiserat) startar hjärnans belöningssystem när signalen triggas igång, inte bara när man är klar med beteendet.

Övning:

  1. Ta reda på vad din signal/trigger är för att ha göra något du tycker är negativt.
  2. När den signalen startar, gör något helt annat. Exempelvis skriv en rund ring i din anteckningsbok, kalender eller liknande. Ge dig själv på något annat sätt den belöningen du skulle fått från ovanan.

Det har gjorts studier på att de som fortsätter träna regelbundet har två specifika belöningar som verkar vara viktigast. Den ena är att må bra och den andra är att känna att man åstadkommit något eller har en triumf. En annan extremt viktig del för att detta arbete ska lyckas är att du ska tro att du kan ändra dig. Att medvetet pusha dig själv att tro att du är kapabel att få träning som vana kräver en ansträngning. Om du tvekar på din förmåga att göra denna förändring måste du gång på gång påminna dig om att du kan. Stoppa det eventuella flödet av att du inte har förmågan. Tro på detta. Du kan detta. Som Nike reklamen säger – you can do it! Tron på detta är viktigt. Det kommer bli bättre. Om någon annan i liknade situation har fixat detta så kan jag också. Att få nya vanor och ta bort ovanor går betydligt mycket lättare och det blir mer en långsiktig förändring när du tror på det. Du måste tro att förändring är möjligt.

Ibland är det lättare att tro när man är i grupp. Det behöver inte vara många men att man är några stycken som kan pusha och stötta varandra

nästastegknapp